Dự Án Tiềm Năng được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0314877105 vào ngày 05/02/2018 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp phép.

Từ số vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Minh Tâm – Giám đốc Dự Án Tiềm Năng, đến nay công ty đã có một vị trí vững chãi tại thị trường Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung.

Dự Án Tiềm Năng được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0314877105 vào ngày 05/02/2018 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp phép.

Từ số vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Minh Tâm – Giám đốc Dự Án Tiềm Năng, đến nay công ty đã có một vị trí vững chãi tại thị trường Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung.

Dự Án Tiềm Năng được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0314877105 vào ngày 05/02/2018 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp phép.

Từ số vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Minh Tâm – Giám đốc Dự Án Tiềm Năng, đến nay công ty đã có một vị trí vững chãi tại thị trường Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung.

Dự Án Tiềm Năng được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0314877105 vào ngày 05/02/2018 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp phép.

Từ số vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Minh Tâm – Giám đốc Dự Án Tiềm Năng, đến nay công ty đã có một vị trí vững chãi tại thị trường Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung.

Facebook Chat

Facebook